NÄIN PYÖRIS TOIMII

Pyöriksen päätavoitteena on paremman liikennekulttuurin ja  terveen liikkumisen edistäminen

KUNTOUTTAVA TYÖ

PYÖRIEN HUOLTO JA KORJAUS

YHTEISTYÖ KOULUJEN

KANSSA

TURVALLINEN KOULUTIE

TAPAHTUMAT

ESTEETTÖMYYS